شارژهمراه اول18دی ماه

درخواست حذف این مطلب

شارژ هزار تومانی همراه اول
#مجددفعال_شده

1-ارسال 708899228 به 3075003
2-سپس ارسال کدفعالسازی به 3075003

به ازای هر یک نفری که دعوت کنید،هزار تومان شارژ بصورت مستقیم میگیرید(تا سقف 200هزار)

اطلاع و ثبت دعوت:ارسال 400 به 3075003
دریافت شارژ:ارسال 1111 به 3075003

هزینه روزانه:500تومان
لغو با ارسال off و سپس off1 به 3075003
❇️شارژرایگان میخوای بیا تو
❇️کانال تلگرامی ما
https://t.me/joinchat/aaaaadvsodh2zbjnbrjbrw


❇️ کانال شارژمادر #تلگرام #سروش
@mci_irancell_rrightel